Sprevádzanie k pôrodu

Obsah pripravujeme...

Dula pri pôrode

Kto je to vlastne dula?

Dula je špeciálne vyškolená žena, ktorá sprevádza ženy v období tehotenstva, pôrodu, šestonedelia a dojčenia (z gréckeho slova „doula“ – osobná otrokyňa ženy). Poskytuje praktickú, emocionálnu aj psychickú oporu rodiacej žene i jej partnerovi. Je zdrojom praktických informácií a má prehľad o mnohých možnostiach ohľadom pôrodu vo vašom regióne. Pomáha žene nájsť prirodzené prostriedky na uľahčenie a spríjemnenie pôrodu. Po pôrode- v čase šestonedelia, je dula oporou novej rodiny a prispieva svojimi praktickými skúsenosťami fungovaniu novej rodiny. Svojou kontinuálnou podporou ženy dopĺňa starostlivosť odborného personálu, plne rešpektuje predstavy a rozhodnutia ženy počas tehotenstva,pôrodu aj po ňom. Dula neposkytuje zdravotnícku starostlivosť a nezasahuje do kompetencií zdravotníckeho personálu.

Ideálne je kontaktovať dulu už v tehotenstve čo najskôr, neodkladať prvý kontakt, aby vám dokázala byť k dispozícii v čase vášho pôrodu. Dula vás vie podporiť úž počas tehotenstva, pripravujete sa následne na pôrod spoločne. Môžete sa zoznámiť, zistiť, či je vám sympatická, či vám jej ponuka vyhovuje a v neposlednom rade, či má dula voľno v čase vášho termínu pôrodu. Dula pri pôrode má význam aj v prípade, ak si želáte prítomnosť partnera. Často býva oporou práve aj partnerovi.